JONAS
JONSON

Jonas Jonson var biskop i Strängnäs stift 1989-2005. Han är teologie doktor och docent i missionsvetenskap.

Han har haft många uppdrag i Kyrkornas Världsråd. Innan han blev biskop var han biträdande generalsekreterare i Lutherska Världsförbundet i Genève.

Han är psalmdiktare och författare.

Jonas Jonson served as bishop of the diocese of Strängnäs in the Church of Sweden 1989-2005. He has his doctorate from Uppsala where he has also taught missiology.

He has a long ecumenical experience from the World Council of Churches and the Lutheran World Federation, where he used to serve as assistant General Secretary.

He is the author of several books, including biographies of Gustaf Aulén and Nathan Söderblom. He is also a hymn writer, represented in modern hymnals in Sweden, Norway and Finland.

BÖCKER

Nathan Söderblom, Called to Serve

2016. / 461 Pages
Jonson tells who Söderblom was, how he thought, and what he did, placing his groundbreaking ecumenical work within its academic, ecclesial, and political contexts.
ISBN 978-0-8028-7308-8

Jag är bara Nathan Söderblom, Satt till tjänst

2014 / 480 s.
Liv, forskning, tjänst som ärkebiskop och hans betydelse för Svenska kyrkan och den ekumeniska rörelsen.
ISBN 52635889. LÄS MER

Wounded Visions

2013 / 192 s.
Unity, Justice, and Peace in the World Church after 1968. Translation: Norman A. Hjelm.
BX6.W78J6613.

Gustaf Aulén - biskop och motståndsman

2011 / 438 s.
Gustaf Aulén (1879?1977) var en av Sveriges mest inflytelserika teologer, översatt till många språk. Som professor i Lund, biskop i Strängnäs och preses i Musikaliska Akademien hade han en given plats i svenskt kulturliv. Artos& Norma, Skellefteå.
ISBN 978-91-7580-533-7.

"Sällan hör man någon som talar så tydligt och som det är så lätt att lyssna på"

JONAS JONSON
BIOGRAFI

Jag har skrivit böcker och artiklar, mässor och psalmer, predikat och föreläst.

BÖRJAN:

Jag föddes i Hammerdal i Jämtland 1939, och blev student i Uppsala 1960. Medan jag studerade teologi var jag under ett år volontär i Indien och Malaysia och fick mina första ekumeniska erfarenheter under arbetsläger i Grekland och Libanon.

FORTSÄTTNINGEN:

1972 disputerade jag på en avhandling om de lutherska missionernas evakuering från Kina i samband med revolutionen 1949 och blev 1976 docent i missionsvetenskap i Uppsala. 1972 anställdes jag i Lutherska Världsförbundets studieavdelning i Genève med ansvar för ett projekt om kristendomens möte med marxismen i olika länder, särskilt i Kina.

RECENSIONER

”Jonson provides a fair, reliable, concise, but comprehensive picture of this history, as seen through the lens of the WCC. I know no other volume that provides such a narrative.”

Michael Root i Anglican Theological Review | Wounded Visions.

”Det är i balansen mellan dessa ytterligheter – kritisk distans och respektfull inlevelse – som hans frodiga och myllrande rika biografi hämtar sin styrka.”

Thure Stenström i Svenska Dagbladet | Gustaf Aulén.Biskop och motståndsman.

”Sällan, om ens någonsin, har jag läste en biografi som har gett mig så mycket..”

John Vikström i Kyrkpressen | Gustaf Aulén.Biskop och motståndsman.