BIOGRAFI

Jag föddes i Hammerdal i Jämtland 1939, och blev student i Uppsala 1960. Medan jag studerade teologi var jag under ett år volontär i Indien och Malaysia och fick mina första ekumeniska erfarenheter under arbetsläger i Grekland och Libanon. Efter prästvigningen i Västerås 1964 kom jag till Svenska Kyrkans Mission som studentsekreterare. En uppgift var att rekrytera unga missionärer till Afrika, Asien och Latinamerika. Det var många som strömmade till ivriga att få göra en insats för utveckling och rättvisa.

1972 disputerade jag på en avhandling om de lutherska missionerna i Kina under åren innan revolutionen 1949 och blev 1976 docent i missionsvetenskap i Uppsala. 1972 anställdes jag i Lutherska Världsförbundets studieavdelning i Genève med ansvar för ett projekt om kristendomens möte med marxismen i olika länder, särskilt i Kina.

Studieavdelningen var på den tiden som ett ungt, kontroversiellt och kringresande teologiskt seminarium. Efter tre år blev jag föreståndare för Stiftsgården i Rättvik med dess ungdomsverksamhet, kulturseminarier och utbildningsprogram.

Det var där jag började skriva psalmer. Efter ett par år som vikarierande professor i Uppsala, återvände jag 1986 till Genéve, nu som biträdande generalsekreterare i Lutherska Världsförbundet med ansvar för ekumeniska relationer. 1988 valdes och utnämndes jag till biskop i Strängnäs och tillträdde på nyåret 1989. Jag avgick med pension 2005.

Efter pensioneringen undervisade jag vid ett teologiskt seminarium i Hongkong. Där fick jag återknyta till min bakgrund som missionsforskare med kyrkoutvecklingen i Kina som specialitet. Jag har också skrivit böcker och artiklar, mässor och psalmer, predikat och föreläst.

Under nästan 50 år har jag varit djupt engagerad i den ekumeniska rörelsen, deltagit i sex av Kyrkornas Världsråds tio generalförsamlingar, Centralkommittén, lett planeringsarbetet för generalförsamlingen i Harare 1998 och den omstrukturering av hela organisationen som följde, och dessutom i sju år varit ordförande i samarbetsrådet med den katolska kyrkan. Som biskop fick jag också stort ansvar för svenska ekumeniska frågor, som ordförande i den ekumeniska (senare teologiska) kommittén, som en av ledarna för dialogen mellan Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift, och som ordförande i Svenska kyrkans missionstyrelse.

Under nästan 50 år har jag varit djupt engagerad i den ekumeniska rörelsen, deltagit i sex av Kyrkornas Världsråds tio generalförsamlingar, Centralkommittén, lett planeringsarbetet för generalförsamlingen i Harare 1998 och den omstrukturering av hela organisationen som följde, och dessutom i sju år varit ordförande i samarbetsrådet med den katolska kyrkan. Som biskop fick jag också stort ansvar för svenska ekumeniska frågor, som ordförande i den ekumeniska (senare teologiska) kommittén, som en av ledarna för dialogen mellan Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift, och som ordförande i Svenska kyrkans missionstyrelse.

Jag har i ekumeniska ärenden besökt kyrkor i Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, Burma, Columbia, Cypern, Danmark, Egypten, El Salvador, Estland, Etiopien, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kenya, Kina, Kongo, Kuba, Lettland, Libanon, Litauen, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Palestina, Polen, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Trinidad, Turkiet, Tyskland, USA och Zimbabwe. Det har gett mig både överblick, andra teologiska perspektiv och personkännedom.