Missionärerna (2019)

En biografisk berättelse om Svenska Kyrkans Mission 1874–1974

Svenska kyrkan sände under åren 1874-1974 mer än 800 missionärer till Sydafrika, Zimbabwe, Tanzania, Indien, Kina och Malaysia. De var präster och läkare, diakoner och sjuksköterskor, lärare och ekonomer, ingenjörer och kommunikatörer. Alla talade de lokala språken. Många blev kvar hela livet. Två av tre var kvinnor. Långt innan det fanns några kyrkliga tjänster för kvinnor i Sverige gjorde de stora insatser i Afrika och Asien. De var en del av en global missionsrörelse som i hög grad bidrog till social utveckling och nationell frigörelse. Kristenhetens tyngdpunkt flyttades från Nord till Syd. Boken berättar om hur Svenska kyrkan öppnades mot omvärlden, blev ekumenisk och internationell och bidrog till Sveriges satsning på bistånd, kvinnors utbildning och mänskliga rättigheter.

2019 /512 s. Verbum
ISBN 978-91-526-3766-1

Nathan Soderblom Called to Serve

Nathan Söderblom (1866–1931) was Archbishop of Uppsala in the Church of Sweden and a pioneering force behind the modern ecumenical movement. A vocal advocate for peace and justice during and after World War I, he was awarded the Nobel Peace Prize in 1930. This award-winning biography by Jonas Jonson tells who Söderblom was, how he thought, and what he did, placing his groundbreaking ecumenical work within its academic, ecclesial, and political contexts.

REVIEWS

Antje Jackelén — Archbishop of Uppsala and Primate of the Church of Sweden
”Archbishop Nathan Söderblom lived during a time of war and social unrest — a time of internationalization and the dawn of ecumenism — and he was instrumental in bringing about processes that are still vital to understanding church and society. Jonas Jonson’s excellent portrait of this remarkable, cosmopolitan Swede engages thought, nourishes dreams, and strengthens vocations.”

Andrew Chandler — University of Chichester
”A timely study of one of the most striking and influential international figures in the history of the twentieth-century church. . . . Norman Hjelm’s sensitive translation is, in itself, a marvelous achievement. This is certainly an Archbishop Söderblom for a new audience and a new age.”

Michael Kinnamon — Seattle University
”An outstanding biography of an extraordinary church leader. . . . Söderblom’s irenic spirit and deep commitment to a socially engaged church remain an inspiration in our era. This is a fine study of one of the great figures in the history of the ecumenical movement.”

William G. Rusch — Yale Divinity School
”The scholarship of the author and the skill of the translator make this study of Nathan Söderblom an essential resource in the English language for understanding the man and his times.”

Nathan Söderblom, Called to Serve

2016. / 461 Pages
Jonson tells who Söderblom was, how he thought, and what he did, placing his groundbreaking ecumenical work within its academic, ecclesial, and political contexts.
ISBN 978-0-8028-7308-8

Jag är bara Nathan Söderblom, Satt till tjänst

2014 / 480 s.
Liv, forskning, tjänst som ärkebiskop och hans betydelse för Svenska kyrkan och den ekumeniska rörelsen.
ISBN 52635889. LÄS MER

Wounded Visions

2013 / 192 s.
Unity, Justice, and Peace in the World Church after 1968. Translation: Norman A. Hjelm.
BX6.W78J6613.

Gustaf Aulén - biskop och motståndsman

2011 / 438 s.
Gustaf Aulén (1879?1977) var en av Sveriges mest inflytelserika teologer, översatt till många språk. Som professor i Lund, biskop i Strängnäs och preses i Musikaliska Akademien hade han en given plats i svenskt kulturliv. Artos& Norma, Skellefteå.
ISBN 978-91-7580-533-7.

Ekumenik på världens villkor

12008 / 224 s.
Ekumenik på världens villkor. Kyrkornas världsråd i den ekumeniska rörelsen efter Uppsala 68. Verbum, Stockholm.
ISBN978-91-526-3158-4.

Den långa resan från Hallsberg till Kumla

12004 / 404 s.
Den långa resan från Hallsberg till Kumla. Visitationsstämmor i Strängnäs stift 1990-2004. Strängnäs stift.
ISBN 91-974628-3-7.

Vänner kalla jag er. En resa till Ekumene

12004 / 350 s.
Vid en blå port på Kreta inleder Jonas Jonson sin personliga berättelse om en viktig period i kyrkohistorien och samtidshistorien. Ett internationellt arbetsläger för ungdomar 1961 blev startpunkten för fyrtio års ekumeniska erfarenheter. Cordia, Stockholm.
ISBN 91-7085-281-2.

Helighetens låga brinner

2001
Helighetens låga brinner. Femton psalmer. Fotografier av Lars Ekblad. Strängnäs stift.
ISBN 91-972977-5-5.

Vinden sakta går. Ett biskopsår vid sekelskiftet.

2000 / 160 s.

Vinden sakta går. Ett biskopsår vid sekelskiftet. Strängnäs stift.
ISBN 91-972977-4-7

Vår tids martyrer.

1999 / 111 s.
Vår tids martyrer. Martyrernas kapell i Strängnäs domkyrka. Strängnäs stift.
ISBN 91-972977-2-0

Du ropar på oss Gud som barnet ropar

1993 / 40 s.
Sex predikningar. Strängnäs stift,
ISBN91-971888-8-3.

Allt tillhör alla | 20 psalmer och sånger

1992
Allt tillhör alla | 20 psalmer och sånger.
ISBN 91-526-1951-6

Mötesplats till glädje

1982 / 80 s.
Mötesplats till glädje. En bok om Stiftsgården i Rättvik. Stiftsgården i Rättvik.

Kina. Kyrka - samhälle - kultur

1980 / 101 s.
Kina. Kyrka – Samhälle – Kultur. Sveriges Kyrkliga Studieförbund och Kyrkans Internationella Studieavdelning. Stockholm.
ISBN 91-526-0026-2

Kina, Kyrkan & Kristen Tro

1975 / 135 s.
Kina, kyrkan och kristen tro. Gummessons, Stockholm.
ISBN 91-7070-437-6.

Lutheran Mission in a Time of Revolution

1972 / 230 s.
Lutheran Missions in a Time of Revolution. The China Experience 1944-1951. Doctoral dissertation.