"An outstanding biography of an extraordinary church leader. . . . Söderblom's irenic spirit and deep commitment to a socially engaged church remain an inspiration in our era. This is a fine study of one of the great figures in the history of the ecumenical movement."
(Nathan Söderblom - Called to Serve)

Michael Kinnamon — Seattle University

"A timely study of one of the most striking and influential international figures in the history of the twentieth-century church. . . . Norman Hjelm's sensitive translation is, in itself, a marvelous achievement. This is certainly an Archbishop Söderblom for a new audience and a new age."
(Nathan Söderblom - Called to Serve)

Andrew Chandler — University of Chichester

"Archbishop Nathan Söderblom lived during a time of war and social unrest — a time of internationalization and the dawn of ecumenism — and he was instrumental in bringing about processes that are still vital to understanding church and society. Jonas Jonson's excellent portrait of this remarkable, cosmopolitan Swede engages thought, nourishes dreams, and strengthens vocations."
(Nathan Söderblom - Called to Serve)

Antje Jackelén — Archbishop of Uppsala and Primate of the Church of Sweden

"The scholarship of the author and the skill of the translator make this study of Nathan Söderblom an essential resource in the English language for understanding the man and his times."
(Nathan Söderblom - Called to Serve)

William G. Rusch — Yale Divinity School

”Det är en utomordentlig biografi, som inte ägnar sig åt något kladdigt psykologiserande, utan låter Nathan Söderblom framträda tillsammans med sin tid, socialt, politiskt och klerikalt. Den gör honom begriplig och man förstår hans anmärkningsvärda insats och betydelse.”

Maria Schottenius i Dagens Nyheter/ Nathan Söderblom

”Till denna boks verkligt stora förtjänster hör, att den i det närmaste är kliniskt befriad från det annars så vanliga och för analysen begränsande nationella perspektivet. Det är den internationella utvecklingen som står i fokus, och just därför blir också förändringar nationellt och lokalt synliga.”

Markus Hagberg i Svensk Pastoraltidskrift | Ekumenik på världens villkor.

"En saklig och skickligt balanserad bedömning. Här finns en helt annan öppenhet och samtidigt realism än vad man träffar på i andra Kina-böcker idag."

Lars Österlin i Missionsorientering | Kina. Kyrka – Samhälle – Kultur.

”Jonson provides a fair, reliable, concise, but comprehensive picture of this history, as seen through the lens of the WCC. I know no other volume that provides such a narrative.”

Michael Root i Anglican Theological Review | Wounded Visions.

”Jonson provides an insider’s sympathy, joined with critical self-reflection on the WCC’s current difficulties and its weakened Witness within global Christianity”

Wai-Yin Christian Wong i International Bulletin of Missionary Research | Wounded Visions.

“Utvecklingen i Kina kan tolkas som en dom över kyrkan. Framför allt vittnar den om Guds suveränitet: han kan mycket väl gå förbi den skrymtaktiga kristenheten och utvälja ateister som sina redskap.”

Olov Hartman i Aftonbladet | Kina, kyrkan och kristen tro.

“Jonas Jonson sticker inte under stol med att han personligen är fängslad av den politiska utvecklingen i det nya Kina. Men han strävar efter en balanserad och saklig framställning, som inte hemfaller åt subjektiva värderingar utan bygger på och förmedlar objektiva fakta.”

Pehr Edwall i Barometern | Kina, kyrkan och kristen tro.

“Vad menar Jonas Jonson? Jo, i stort sett att Kina i Mao och hans snälla kamrater genomfört precis det som de kristna blankt struntat i men som Kristus kämpade för – rättfärdighetens rike på jorden. Jonas, Jonas – ta det lugnt!”

Sven Stolpe i Karlskoga Tidning | Kina, kyrkan och kristen tro.

"This  is a study of the use of power, expressed in terms of money and Lutheran organization, in the hands of a charismatic China-born American pietistic activist of Norwegian ancestry, Daniel Nelson."

Robbins Strong i Lutheran World | Lutheran Mission

“Die beißende Kritik, die Jonsons Ergebnisse implizieren, is dennoch witgehend berechtigt. Die schwächte Stelle seinwer Arbeit is der Mangel an Qiellen über die Stellungsnahme der chinesischen Christen.”

Winfired Glüer i Evangelische Missionszeitrschrift | Lutheran Mission

“Egentligen är den här avhandlingen en luthersk avbön för imperialistisk mission i Kina, om man läser den med hjärtat.”

Sigbert Axelson i Svensk Missionstidskrift | Lutheran Mission

"Jag har blivit klokare, gladare och mer hoppfull tack vare resan till Ekumene."

Tuulikki Koivunen Bylund i Svensk Kyrkotidning | Vänner kallar jag er.

“Uppriktighet en gör Jonson till en ärlig och intressant författare för läsare i alla läger.”

Vatikanradion | Vänner kallar jag er.

“..tecknar författaren i korta suggestiva ögonblicksbilder, med lätt och elegant hand, konturerna av kristenhetens viktigaste bidrag till 1900-talets kyrkohistoria – den ekumeniska rörelsen.”

Johan Dalman i EFS Budbäraren | Vänner kallar jag er.

”Sällan, om ens någonsin, har jag läste en biografi som har gett mig så mycket..”

John Vikström i Kyrkpressen | Gustaf Aulén.Biskop och motståndsman.

”Det är i balansen mellan dessa ytterligheter – kritisk distans och respektfull inlevelse – som hans frodiga och myllrande rika biografi hämtar sin styrka.”

Thure Stenström i Svenska Dagbladet | Gustaf Aulén.Biskop och motståndsman.

"..en innehållslig och litterär kvalitet i nivå med motsvarande biografier över kyrkoledare i den engelska traditionen.”

Ragnar Persenius i Kyrkohistorisk Årsskrift | Gustaf Aulén.Biskop och motståndsman.